Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van de website van Logistics Inside is geschreven met de grootst mogelijke zorg. Echter kan Logistics Inside de accuraatheid of volledigheid van de informatie niet garanderen. De inhoud van de website van Logistics Inside is niet juridisch bindend. Logistics Inside accepteert geen aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar websites.

Links naar externe websites

Op sommige pagina’s van Logistics Inside wordt er gelinkt naar externe websites. Logistics Inside is niet verantwoordelijk voor de content van externe websites.

Links naar de website van Logistics Inside

Het verwijzen naar de website van Logistics Inside is toegestaan onder de voorwaarde dat de goede naam van de organisatie niet wordt aangetast. Het vermelden van toestemming gegeven door Logistics Inside, terwijl dat niet het geval is, is niet toegestaan.

Copyright

De inhoud van de webpagina’s van Logistics Inside, het logo en andere visuele uitingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website en webpagina’s mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of anderszins worden overgedragen. Dit is alleen mogelijk met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Logistics Inside.

Copyright © 2023. All rights reserved. Website gerealiseerd door RIFF Online.