Logistieke Veiligheids Catalogus biedt concrete oplossingen

Het borgen van arboveiligheid in een magazijn kan een complexe verantwoordelijkheid zijn voor warehouse managers. Voor leveranciers van intern transport en opslagmaterieel kan het daarnaast lastig zijn om hun logistieke veiligheidsoplossingen onder de aandacht te brengen.

Om deze vraag-aanbod kwestie op te lossen is de Logistieke Veiligheids Catalogus ontwikkeld. De site (www.logistiek-vc.nl) is uitgewerkt als een virtueel magazijn, waarbij alle arborisco’s zijn ondergebracht in een 17-tal domeinen.

De risico’s worden toegelicht met foto- en/of videomateriaal. Bovendien wordt aangegeven wat de voor- en nadelen van de betreffende oplossing zijn, wat de kostprijs is en welke bedrijven deze oplossingen leveren. Ook is het mogelijk om oplossingen, vanuit de praktijk ontwikkeld maar nog niet commercieel beschikbaar, als innovatie gratis te plaatsen op de site.

In het verlengde van de site is ook een You-Tube-kanaal opgezet. Verder zal periodiek een weblog gepubliceerd worden, waarin steeds een risico-hotspot wordt uitgewerkt.

Tags:

Magazijn, Magazijnen, Veiligheid, Warehouse, Warehouses

Copyright © 2024. All rights reserved. Website gerealiseerd door RIFF Online.