Rijngas met drie certificaten beloont voor fraaie prestatie

Onlangs is Rijngas door DEKRA ge-audit op drie verschillende normen: ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001. De audits werden met vlag en wimpel doorstaan, zonder dat daarvoor noodzakelijke corrigerende maatregelen nodig waren. Met name dat laatste is volgens DEKRA een uitzonderlijk fraaie prestatie. Op 18 april werden de drie bijbehorende certificaten officieel uitgereikt aan Rijngas.

De kwaliteit van dienstverlening en service staan bij Rijngas hoog in het vaandel. “Van onze afnemers horen wij gelukkig altijd dat ze zeer tevreden zijn over onze prestaties op dat gebied”, stelt directeur Norbert Romijn. “Dat kunnen we realiseren door goed te luisteren naar onze klanten, onze systemen continue te beoordelen en – waar mogelijk – verder te optimaliseren.”
Deze aanpak vormt in feite ook de basis voor diverse normeringen. Rijngas heeft daarom nog geen jaar geleden besloten om zich te laten certificeren. “Omdat we gewend zijn de lat hoog te leggen, zijn we daarbij gegaan voor 3 certificeringen in 1 keer”, vertelt Romijn.

ISO 9001 Certificering

ISO 9001:2015 is een proces- en systeemgeoriënteerde benadering van kwaliteitsmanagement en continue verbetering. Hierdoor kunnen allerlei organisaties een managementsysteem invoeren die zijn afgestemd op hun individuele behoeften en omstandigheden. Een kwaliteitssysteem op basis van ISO 9001 verbetert de efficiency op de werkvloer en beperkt verspilling.

ISO 14001 Certificering

Milieubewuste bedrijfsvoering is tegenwoordig belangrijker dan ooit. In veel sectoren vereisen klanten – en overheidsinstanties – een gecertificeerd milieuzorgsysteem. Betrokken partijen verwachten daarnaast steeds meer dat bedrijven en andere organisaties zich committeren aan het duurzaamheidsprincipe. Een ISO 14001:2015-certificaat toont aan dat een organisatie op basis van internationaal erkende milieustandaarden te werk gaat. Het groene symbool staat voor een verantwoorde omgang met natuurlijke bronnen, een efficiënter energie- en grondstoffenverbruik, minimale verspilling, selectieve risicobeperking en een aantoonbare inzet voor continue verbetering.

OHSAS 18001 certificering

Een gezonde en veilige werkplek is van groot belang, vooral voor een bedrijf als Rijngas, waar met risicovolle producten wordt gewerkt. Vanzelfsprekend wil een organisatie laten zien dat de veiligheids- en gezondheidsomstandigheden in haar organisatie op orde is. Met OHSAS 18001 kan dit aangetoond worden. Wanneer het OHSAS-systeem ingevoerd wordt, geeft dat aan dat de organisatie een proactief systeem in gebruik heeft voor het beperken van ziekteverzuim en ongevallen, en voor het verkrijgen van inzicht in de competenties van het personeel.
OHSAS 18001 staat voor Occupational Health and Safety Assessment System en wordt internationaal gezien als hét managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op de werkplek. Het doel van OHSAS 18001 is om operationele risico’s herkenbaar, beperkten en beheersbaar te maken. OHSAS 18001 sluit aan op de internationale normen ISO 9001 en ISO 14001, en kan dan ook eenvoudig worden geïmplementeerd en gecertificeerd binnen een geïntegreerd managementsysteem.

Tags:

Certificering, Certificeringen, DEKRA, ISO 18001, ISO 9001, OHSAS 18001, Rijngas

Gerelateerd nieuws

Lees alle items

Copyright © 2024. All rights reserved. Website gerealiseerd door RIFF Online.