Test: Jungheinrich ECE 225 met easyPILOT – Tappen in plaats van drukken

Tappen in plaats van drukken

Orderpicken met afstand bediende trucks is vrijwel altijd efficiënter dan meerijden op de truck. Dat blijkt opnieuw bij de test met de Jungheinrich ECE 225 met easyPILOT. Wat de bediening betreft werkt easyPILOT anders dan bestaande systemen, maar het effect is er niet minder om. Hoe werkt de easyPILOT en wat zijn de eerste ervaringen? De praktijktest wijst het uit.

Enkele jaren geleden baarde Crown opzien met de introductie van het QuickPick systeem, de orderverzameltruck met afstandsbediening, zodat je als verzamelaar niet altijd terug op de truck hoeft op te stappen, om deze te verplaatsen. De bediening verloopt via een drukknop op een handschoen, die de verzamelaar draagt. Het principe is door Crown gepatenteerd en daarom ontwikkelen andere merken alternatieven. Zo ook Jungheinrich. Dit voorjaar toonde de fabrikant op de CeMAT haar easyPILOT concept met koppelingsmogelijkheid aan het WMS. Enkele trucks worden nu voor tests bij klanten ingezet. Ook wij mochten een dag de truck en de nieuwe bediening aan de tand voelen, al was deze niet aan het WMS van de klant op de testlocatie gekoppeld.

Ook geschikt voor retrofit

Het easyPILOT-systeem bestaat uit een Jungheinrich ECE easyPILOT truck en een afstandsbediening. De truck is voorzien van speciale elektronica en besturingssoftware en een motorkap met twee, veilig ingebouwde scanners. De kap is ook later te plaatsen, zodat de kosten voor retrofit relatief laag blijven. Het dient dan wel te gaan om een ECE van de jongste modelserie en die easyPILOT-ready is.
Hart van het bedienconcept is de zender, die de verzamelaar via een riemclip aan de riem of broekrand kan hangen. Er is ook een holster beschikbaar, zowel voor links- als rechtshandigen.
De afstandsbediening is voorzien van li-ion batterij die ruim twee shifts energie levert. Op het display van de truck en via een LED op de zijkant van de afstandsbediening meldt het systeem als de batterijstatus laag wordt.

Koppelen is kinderspel

Koppeling van de zender aan de truck is echt kinderspel. Bij inschakelen van het truckcontact meldt het display dat koppeling mogelijk en toont hiervoor een zendersymbool. Zolang deze koppeling niet is gedaan, blijft dit symbool zichtbaar. Door de zender kort, circa 1,5 tot 2 seconden, op de koppelzone op de motorkap te houden, komt de unieke ‘paring’ tot stand. De LED-attentielampjes op de truck branden kort ter bevestiging en het symbool op het display gaat uit. Zolang het contact van de truck aan staat, blijft ook de koppeling in stand. Mocht de verzamelaar eens buiten het zenderbereik van de ingeschakelde truck raken en komt hij later weer in de buurt, dan herstelt het systeem automatisch de verbinding met de eerder gepaarde zender. Andere units worden tussentijds niet geaccepteerd.

Drukken of tappen

Bediening van de truck op afstand kan op twee manieren: of door gelijktijdig de twee rijknoppen in te drukken of door op de unit te ‘tappen’. Bij knopbediening rijdt de truck tot maximaal 10 meter zolang een van de twee knoppen ingedrukt blijft. Bij het tappen is de rijafstand afhankelijk van de voorgeprogrammeerde instellingen. Er is hierbij keuze uit 2x en 3x tappen. Bij 2x rijdt onze testtruck ca. 2 meter en stopt dan automatisch. Bij 3x tappen is de rijweg 7 meter. Elke afstand tot het maximum van ca. 10 meter is instelbaar.
Bij 1x tappen stopt de rijdende truck. Er is tevens een stopknop op de zijkant van de afstandsbediening. Ook als willekeurig welke functie op de truck wordt geactiveerd, bijvoorbeeld het stuur of een meeloopknop aan de zijkant, stopt de automatisch rijdende truck. Natuurlijk gebeurt dit ook als de scanners een obstakel zien.

Praktijktest op drie parcoursen

En dan de praktijktest. Helaas is op de aangeboden locatie onze standaard test-opzet niet haalbaar. De gangpaden zijn aanzienlijk langer en daardoor is een pure vergelijking met reeds bestaande gegevens niet mogelijk. We houden de onderlinge afstanden tussen de picklocaties zo veel mogelijk identiek aan de standaard testopzet, maar ontkomen niet aan de langere rijwegen.
Binnen deze aangepaste opzet zetten we de ECE 225 in met en zonder gebruik te maken van easyPILOT en variëren we de maximale rijsnelheid voor instaande bediening tussen de maximale 14 en een iets rustigere 10 km/uur. In beide gevallen is de automatische rijsnelheid via easyPILOT bediening steeds 5 km/uur.
Net als bij onze standaard testaanpak, zetten we de truck in op drie verschillende verzamelparcoursen. Deze kennen 12 locaties waarbij we steeds 1 item picken. Op parcours 1 liggen de orderverzamellocaties op een afstand van elkaar die overeenkomt met een gemiddelde situatie binnen magazijnen. Op de momenten dat easyPILOT zinvol lijkt, en dat is tot een afstand van ongeveer 6 meter, zetten we het systeem in. Op parcours 2 en 3 brengen we de onderlinge pickafstanden terug tot we bij parcours 3 twee snel-pick zones bereiken. Hierin varieert de onderlinge afstand tussen 2,7 en maximaal 8 meter. In alle drie de parcoursen blijft de rijroute en totale rijafstand gelijk.

Resultaten

De resultaten bevestigen het beeld dat we reeds eerder zagen bij afstandbediende orderverzameltrucks. Reeds op parcours 1 biedt easyPILOT een productiviteitsverbetering van 12,7%. Dit loopt op tot ruim 30% binnen het parcours 3 met de snelpickzones. De winst ontstaat door het wegvallen van de tijd om terug naar de truck te lopen, op te stappen, de truck te bedienen en weer af te stappen en naar de volgende locatie te lopen. Tevens daalt het energieverbruik per pick met circa 16% als je met easyPILOT werkt. Daarbij zorgt het rijden met maximaal 14 km/uur alleen op parcours 2 voor 10% hogere productiviteit. Op beide andere parcours is de winst slechts 3,5%. De kosten om 14 km te rijden, lopen echter op tot 20% meer energieverbruik.

Conclusie

Het systeem easyPILOT vraagt even gewenning om op de juiste manier te tappen. Daarna werkt het voorspelbaar en aangenaam en levert het een bewezen besparing. Belangrijk is om de unit op een comfortabele plek aan het lichaam te hangen, zodat het tappen zo min mogelijk moeite kost. Toch bestaat best vaak de wens om zelf de rijafstand te kunnen bepalen en daarvoor zijn de drukknoppen niet zo handig. Wat ons betreft zou Jungheinrich een makkelijker te bedienen knop-systeem op de afstandsbediening mogen plaatsen.
De mogelijkheden voor efficiënter orderverzamelen zijn in elk geval legio, maar beperken zich met de afstandbediening tot afstanden van maximaal 8 meter. Ideaal zijn pickzones die 2 tot 6 meter uit elkaar liggen om maximaal van het rendement te kunnen profiteren. Helemaal ideaal lijkt de mogelijkheid van koppeling aan het WMS. Het systeem weet dan exact waar de truck is en wat de volgende picklocatie is. Via het tappen kan de verzamelaar dan kiezen of hij de truck automatisch naar die locatie wil laten rijden of liever voor een vooringestelde afstand kiest.

 

Tags:

EasyPILOT, Jungheinrich, Jungheinrich ECE, Magazijntruck, Magazijntrucks, Order picking, Orderpicken, Orderverzamelen, Orderverzameltruck

Copyright © 2024. All rights reserved. Website gerealiseerd door RIFF Online.