Logistics Inside.NL brengt Nederlandse AGV-markt in kaart

Automatiseren wordt steeds laagdrempeliger. Ook in het magazijn. Als gevolg van onder meer technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, neemt het aantal AGV-systemen in ons land toe. Logistics Inside.NL vroeg elf aanbieders van AGV-oplossingen naar hun ervaringen en visies.

In de afgelopen jaren is het aantal automatisch geleide voertuigen, kortweg AGV’s, in Nederland met jaarlijks 2 tot 4 procent gestegen. Dat blijkt uit navraag van Logistics Inside.NL bij elf aanbieders van AGV-oplossingen. De meeste benaderde leveranciers zijn al jaren actief in de markt, anderen hebben pas recentelijk hun intrede in dit marktsegment gedaan.
Aan de groeiende markt liggen meerdere factoren ten grondslag. Enerzijds spelen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een rol. Voor veel bedrijven is het moeilijk om goed gekwalificeerd personeel te krijgen. Een probleem dat, gezien de vergrijzing, in de toekomst alleen maar groter wordt. Bovendien is er steeds meer aandacht voor een veilige en gezonde werkvloer. En repeterend werk, iets waarvoor AGV’s van oudsher veelal worden ingezet, past nou eenmaal minder in dat plaatje.agv-25
Daarnaast staan technologische ontwikkelingen natuurlijk niet stil. Mede daardoor worden geautomatiseerde transportoplossingen flexibeler, toegankelijker en betaalbaarder.

Gemiddelde afzetmarkt

Afgaande op de antwoorden van de aanbieders die voor het marktonderzoek zijn benaderd, zijn er momenteel zo’n kleine 200 AGV-projecten in Nederland gerealiseerd. Met een gemiddeld aantal voertuigen van 3,5 komt dat neer op circa 700 AGV’s. Een AGV-project kan al rendabel zijn vanaf 1 voertuig. Veelal worden echter meerdere voertuigen ingezet; soms wel meer dan 10 en in een enkel geval zelfs 25 tot 30.
Het gemiddelde aantal AGV’s dat alleen al dit jaar in de markt is gezet, komt volgens opgave van de gevraagde aanbieders uit op ongeveer 100 stuks. Daarbij dient te worden opgemerkt dat dit cijfer aanzienlijk wordt verhoogd door de opgave van een tweetal leveranciers. Volgens hen telt de jaarlijkse markt respectievelijk zo’n 350 en 200 voertuigen. Een verklaring voor dat grote verschil is moeilijk te geven. Laten we deze twee, beduidend hogere opgaven weg, dan bedraagt de gemiddelde afzetmarkt per jaar zo’n 40 voertuigen. Uitgaande van een gemiddeld aantal voertuigen per project van 3,5 (daarover zijn alle aanbieders het immers eens), komt het aantal AGV-projecten dat jaarlijks in Nederland wordt opgeleverd op circa elf.

Investeringswaardeagv-22

Ook de aangegeven gemiddelde investeringswaarden lopen uiteen. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat een groot deel van de kosten ingebruikname- en programmeerkosten betreft. Die zijn in hoge mate afhankelijk van de te vervullen transporttaken en de specifieke omstandigheden. Naast projectgrootte spelen dus complexiteit, uitgangssituatie en individuele wensen een belangrijke rol.
Met andere woorden: niet ieder project is hetzelfde, waardoor het lastig is om een gemiddelde investeringswaarde aan te geven. Op basis van een gemiddeld aantal voertuigen per project van 3 à 4 AGV’s – daarover zijn de leveranciers het immers eens – en een gemiddelde investering per AGV van € 100.000 à € 125.000, kan echter worden gesteld dat een investeringswaarde van € 300.000 à € 500.000 een realistische schatting is.

Groei houdt aan

Over een ding zijn vrijwel alle aanbieders het eens; de ingezette groei zal de komende jaren aanhouden. Over de hoogte van het groeipercentage lopen de meningen echter weer uiteen. Sommige leveranciers geven aan dat de jaarlijkse groei 3 à 4 procent zal bedragen, anderen rekenen op meer dan 10%. Een enkeling verwacht zelfs een jaarlijkse toename van 20%, of geeft aan dat AGV’s in de komende 10 tot 15 jaar misschien zelfs wel 40 à 50% van de huidige warehousetrucks zouden kunnen vervangen.

Opmars semiautomatisch

Bij die groei lijkt een belangrijke rol weggelegd voor semiautomatische, of – misschien beter – hybride systemen. In de afgelopen jaren hebben diverse aanbieders oplossingen geïntroduceerd, waarbij conventionele serie-(magazijn)trucks dusdanig zijn omgebouwd dat ze zowel handmatig als autonoom kunnen worden ingezet. En dat aantal ‘omgebouwde magazijntrucks’ zal alleen maar toenemen.
Vooralsnog, zo lijkt het, voeren volautomatische, dedicated AGV’s nog steeds de boventoon. De verwachting van veel aanbieders is echter dat daar de komende jaren een ommekeer in komt. Omdat voor de genoemde, semiautomatische voertuigen een basis wordt gebruikt die zich vaak al jaren heeft bewezen, zijn de risico’s kleiner, stellen zij. Bovendien kunnen dergelijke voertuigen tegen een scherpe prijs worden aangeboden, waardoor de drempel voor de klant lager wordt. Ook traditionele aanbieders zitten echter niet stil en komen met nieuwe ontwikkelingen die de drempel voor automatisering verlagen.

Toverwoord flexibiliseringagv-51

Het toverwoord bij die nieuwe ontwikkelingen, zowel waar het dedicated AGV’s betreft, als bij de hybride oplossingen, is flexibilisering. Als gevolg van onder andere mapping, navigatie op basis van vision en zelflerende systemen, worden AGV’s steeds slimmer. Daardoor kunnen ze vaker, meer en bovenal betrouwbaarder autonoom handelen. Ook maken technologische ontwikkelingen het eenvoudiger en toegankelijker om processen te automatiseren zonder grote risico’s. En dat komt de terugverdientijd weer ten goede.
Toch zal ook in de toekomst een AGV-inzet vaak het snelst en meest rendabel zijn bij repetitieve processen en voor bedrijven waar in ploegendiensten wordt gewerkt. Prijs/kwaliteit verhouding, in combinatie met betrouwbare technologieën, wordt daarbij door velen gezien als de belangrijkste groeiaanjager.

 

Aan dit marktonderzoek werkten de volgende aanbieders mee: AGVE Group (voorheen Scarabee), AGV International, BITO Systems, Egemin Automation, Jungheinrich Nederland, Knapp Benelux, MotracLinde, MoTuM, SSI Schäfer, Oceaneering AGV Systems (voorheen Frog), Still Intern Transport en Toyota Material Handling Nederland.

Tags:

AGV, AGV International, AGV's, AGV-markt, AGVE Group, BITO Systems, Egemin Automation, Jungheinrich, Knapp Benelux, MotracLinde, MoTuM, Oceaneering AGV Systems, SSI Schäfer, Still, Toyota Material Handling Nederland

Copyright © 2024. All rights reserved. Website gerealiseerd door RIFF Online.