Pyroban maakt nieuwe regels explosiebeveiliging inzichtelijk

Na een aantal recente wijzigingen aan richtlijnen en standaards met betrekking tot explosiebeveiliging heeft Pyroban een informatie-afbeelding opgesteld om de wijzigingen eenvoudig uit te leggen aan personen die een vorkheftruck kopen of leveren.

Tegen explosie beveiligde vorkheftrucks worden gebruikt in verschillende industrieën, van chemicaliën en afval tot de voedsel- en drankentoeleverketen. De regels gelden voor alle activiteiten in mogelijk explosieve omgevingen. Er zijn drie gebieden waar leveranciers en gebruikers van vorkheftrucks op moeten letten bij het specificeren van een tegen explosie beveiligde vorkheftruck.

ATEX-richtlijn 2014/34/EU 1

ATEX-richtlijn 2014/34/EU is geïntroduceerd in april 2016 en vervangt bestaande ATEX-richtlijn 94/9/EC en draait om apparatuur en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik in mogelijk explosieve atmosferen.  Deze regels zijn van invloed op fabrikanten, leveranciers en importeurs – degenen die een nieuw product produceren of op de markt brengen.

Wat u moet weten: Veel fundamentele elementen in de richtlijn, inclusief gezondheids- en veiligheidsvereisten en explosiebeveiligingsniveaucategorieën, zijn ongewijzigd.  Leveranciers moeten er echter voor zorgen dat nieuwe producten een label krijgen met het bijgewerkte ATEX-richtlijnnummer en dienen erop te letten dat het componentniveaucertificaat nu ‘EU-type onderzoekscertificaat’ heet.

ISO 3691-1:2011 2

De internationale standaard voor veiligheidsvereisten en verificatie van industriële vrachtwagens als vorkheftrucks, ISO 3691-1:2011 is de richtlijn voor best practices voor het aanpassen van vorkheftrucks met veiligheid in gedachten, waaronder explosiebeveiligingsconversies vallen.

Wat u moet weten: Onder deze internationale standaard is aanpassing van trucks niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de originele fabrikant, om te zorgen dat mogelijke implicaties die van invloed zijn op de algehele veiligheid van de vrachtwagen in overweging genomen zijn. Dus in het geval van explosiebeveiliging kan het zijn dat een truck, zelfs als hij voldoet aan de vereisten in de ATEX-richtlijn, niet voldoet aan IOS 3691-1:2011, tenzij schriftelijke toestemming van de fabrikant verkregen is.

EN1755:2015 3

Deze standaard geldt voor bedrijven als Pyroban voor wat betreft de productie of conversie van vorkheftrucks naar veilig en wettig gebruik in gevaarlijke omgevingen.  Er heeft een recente update plaatsgevonden ter verduidelijking en standaardisatie van de vereiste veiligheidsmaatregelen aan de hand waarvan een vorkheftruck in een mogelijk explosieve omgeving gebruikt kan worden.

Wat u moet weten: De grootste wijziging is voor apparatuur die werkt in zone 2-gebieden waar statische elektriciteit nu gezien wordt als een ontbrandingsrisico tijdens “normaal” gebruik.  Daarom moeten stoelen, armleuningen, oprolbare cabinezijkanten en andere extern te betreden plastic onderdelen minimaal antistatisch zijn. Alle banden (waar de snelheden hoger zijn dan 6 km/u) op 3G-vrachtwagens moeten nu ook antistatisch zijn en er moet geleiding naar de aarde zijn met twee lussen van het chassis naar de grond of door middel van geleidende banden. De locatie en het aantal geleidende banden of aardingslussen moet ook op het chassis aangegeven worden.

Voor toepassingen in Zone 2 behouden de vereisten in de nieuwe EN1755:2015 de kernprincipes van de huidige standaard, en die zijn in lijn gebracht met de relevante nieuwste standaards.  Gasdetectie is nog steeds onderdeel, maar prestatievereisten zijn aangescherpt om prestatieniveau PLc (EN13849)4 of SIL 1 te bereiken. Er zijn ook testen opgesteld voor Ex nR beperkt ademende behuizingen die een sterkere afdichtingsvereisen.  Ook de labels voor op vrachtwagens zijn opnieuw opgesteld, en de vereisten in het handboek zijn gedetailleerder.

Wijzigingen die van invloed zijn op alle categorieën apparatuur (2G, 3G, 2D and 3D5) omvatten een gedetailleerdere beoordeling van niet-elektrische onderdelen als pompen en transmissies in lijn met EN134636. Veiligheidscontrolesystemen dienen ook te voldoen aan PLc of SIL 1.

 

1 Richtlijn ATEX 2014/34/EU (voorheen 94/9/EC) – “Apparatuur en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik in mogelijk explosieve atmosferen”

2 ISO3691-1:2011 – “Industriële vrachtwagen – Veiligheidsvereisten en verificatie”

3 EN1755:2015 – “Industriële vrachtwagens. Veiligheidsvereisten en verificatie. Aanvullende vereisten voor gebruik in mogelijk explosieve atmosferen”

4 Prestatieniveau PLc (EN13849) – “Veiligheid van machines. Aan veiligheid gerelateerde onderdelen van bedieningssystemen. Algemene principes voor ontwerp.”

5 2G, 3G, 2D en 3D – Apparatuur is gebouwd naar een beveiligingsniveau dat bekend staat als een categorie die aansluit op het risico. (Categorie 2G/Zone 1, Categorie 3G/Zone 2, Categorie 2D/Zone 21, Categorie 3D/Zone 22)

6 EN13463 – “Niet-elektrische apparatuur voor gebruik in mogelijk explosieve atmosferen.”

Tags:

ATEX, Ex-truck, Ex-trucks, Explosiebeveiliging, Explosiegevaar, Pyroban, Vorkheftrucks

Copyright © 2024. All rights reserved. Website gerealiseerd door RIFF Online.