Test: veiligheid vs. productiviteit: wie wint?

Effect van snelheid gemeten bij magazijntrucks

Magazijntrucks zoals reachtrucks kunnen snelheden halen tot wel 15 km per uur. Maar is zo’n tempo veilig en verstandig? Wat zijn de gevolgen nu werkelijk als je langzamer rijdt? Verlies je veel productiviteit en wat is het effect op het energieverbruik? De test op locatie brengt uitkomst.

Een grote logistiek dienstverlener legde onlangs deze vraag voor aan zijn leverancier van intern transportmiddelen. Vanwege de veiligheid wilde het bedrijf integraal overstappen naar lagere snelheden in het magazijn en dacht daarbij aan een limiet van 10 en zelfs 8 km/uur. Maar hoe sterk zou deze beslissing effect hebben op de performance van het magazijn? Veiligheid vraagt steeds meer aandacht, maar ook prestaties blijven belangrijk. Logisch, want daarop wordt de logistiek dienstverlener afgerekend door zijn klanten.

Objectieve metingen

Voor een eerlijk en objectief antwoord speelde de leverancier deze vraag door aan Andersom Testing. In overleg werd gekozen voor metingen met reachtrucks en pallettrucks met meerijdende bediener. Deze trucks vormen de meerderheid in het enorme distributiecentrum. De reachtruck haalt een topsnelheid van ca. 14 km en dat blijkt ook binnen deze praktijksituatie de huidige instelling. De pallettrucks rijden er maximaal 11 km/uur.
Het onderzoek werd gehouden binnen de meest voorkomende taken voor beide trucks. De reachtrucks brengen pallets vanuit de goederenontvangst naar de bulkopslag. Deze kent zowel secties met blokstapeling als opslag in stellingen. De pallettrucks brengen pallets met verzamelde orders vanuit de verzamelstations naar de expeditie. Voor beide taken zijn verschillende  transportafstanden en routes bepaald.

Reachtrucks afstanden

De metingen met  de reachtrucks werden gehouden op vijf verschillende rijafstanden en vijf verschillende opslaglocaties in het magazijn. In de metingen is ook het leeg terug rijden naar de startlocatie opgenomen om de cyclus te completeren. Zodoende komen de rijafstanden per cyclus uit op 101 meter (kortste afstand) en 472 meter (langste afstand).
Binnen de verschillende afstanden worden verschillende sectoren van het magazijn bereikt. Hierbij passeert de reachtruckchauffeur diverse kruisingen en moet er zowel linksaf als rechtsaf geslagen worden om de juiste locatie te bereiken. Vrijwel nergens is de afstand tussen de kruisingen en afslagen langer dan 50 meter. Bovendien is er veel overig verkeer. Om de metingen zo zuiver mogelijk gehouden zijn alleen die scores geteld waarbij er geen of nauwelijks overlast was door het overig verkeer. Dit blijkt in de praktijk erg lastig te zijn, veel metingen zijn daarom diverse keren herhaald.

Reachtrucks snelheden

Bij de reachtrucks is gemeten met vier verschillende rijsnelheden: 14, 12, 10 en 8 km/uur. De hef- en acceleratiesnelheden zijn hierbij onveranderd gelaten. Uit eerdere testen is gebleken dat het zo hard mogelijk rijden met een hef- of reachtruck alleen zinvol is als de onbelemmerde rijweg 75 meter of langer is. Is deze afstand korter, dan valt de winst van de hogere snelheid weg tegen de noodzaak om te remmen en opnieuw te accelereren. Een hef- of reachtruck heeft in de regel ca. 20 meter nodig om op volle snelheid te komen en vrijwel geen enkel magazijn kent onbelemmerde rijwegen van 75 meter of langer. Het is daarom logischer om een snelheid te kiezen die ligt in de buurt van de gemiddelde snelheid. In al onze metingen door de jaren heen komen we steeds uit op een ideale snelheid van 11 km/uur. Zou dat ook in deze metingen het geval zijn?

Reachtrucks resultaten

Ja, ook in dit enorme magazijn komen we uit op een ideale snelheid van ca 11 km/uur voor de reachtruck. Wie de nadruk legt op productiviteit gaat naar 12, wie voor extra veiligheid kiest, kiest wellicht eerder voor 10 km/uur. Natuurlijk lijkt 8 km/uur nog veilig te zijn, maar schijn kan bedriegen. Deze snelheid is zo laag dat de kans bestaat dat de chauffeur onderweg niet bij de les blijft en dingen doet die niets met het besturen van de truck te maken hebben.
En hoe zit het met de afstanden? Op de kortste afstand zijn de verschillen in productiviteit logischer wijs het kleinst en eigenlijk niet noemenswaardig. Wel zien we dat rijden met 10 km/uur zelfs op deze korte afstand al 25% zuiniger is als het gaat om energieverbruik.
Op de afstand van 220 meter (retour) die in dit grote magazijn geldt als ‘gemiddelde afstand’, komen we bij een snelheid van 12 km/uur tot een verlies van 2,5% aan productiviteit en een energiebesparing van 21% ten opzichte van 14 km/uur. Bij 10 km/uur daalt de productiviteit met 9,2% en is de energiewinst circa 28%.

Logischer routing

Afhankelijk van de drukte in het magazijn is het verlies van langzamer rijden kleiner als er meer obstakels onderweg zijn en dat is eigenlijk meestal het geval in dit magazijn. Wie gaat voor optimale productiviteit stelt bij voorkeur éénrichtingsverkeer in en beperkt het aantal knooppunten in het magazijn tot een minimum. De extra meters omrijden leveren in de regel veel minder productiviteitsverlies op, dan langzaam rijden of het tot stilstand komen bij obstakels. Ook de algemene veiligheid profiteert sterk van éénrichtingsverkeer.
Als het mogelijk is om dubbelspelen te rijden, dan is de invloed van hard rijden nog kleiner en loont het nog eerder om 11 of 10 km/uur te gaan rijden.

Pallettrucks

Bij de pallettrucks met meerijdende bediener ligt de ideale snelheid rond de 10 km/uur. Ongeacht de rijafstand blijft het verlies ten opzichte van de maximale rijsnelheid beperkt. Rijden met 8 km/uur is alleen op heel korte afstanden aan te raden. Bij de grotere afstanden zien we een duidelijke terugval aan productiviteit. Deze ligt op ca. 18%.
Pallettrucks bewegen soepeler tussen het overige verkeer in het magazijn en accelereren sneller dan reach- en heftrucks. Ze houden hierdoor hun gemiddelde snelheid beter vast. Een pallettruck met een snelheid van 10 km/uur beweegt moeiteloos mee met een reachtruck die 11 km/uur rijdt. Wie de reachtrucks instelt op 10 km/uur doet er verstandig aan om de pallettrucks iets langzamer te laten rijden, bijvoorbeeld 9 of 9,5 km uur omdat de pallettruck anders de reachtrucks op de hielen rijdt. De verschillen in energieverbruik zijn bij de pallettrucks niet zo groot als bij de reachtrucks, maar ook hier geldt de regel: zo hard mogelijk rijden kost altijd veel meer energie dan het aan productiviteitswinst oplevert.

Tags:

Andersom Testing, Heftrucktest, Magazijntruck, Magazijntrucks, Warehouse truck, Warehouse trucks

Copyright © 2024. All rights reserved. Website gerealiseerd door RIFF Online.